2W 2WSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 napr.komput.-3/3 WO i7 r_fizyka-1/2 RC 107
strony inter-2/2 CM i9
  M2 mechatron-1/2 ŁG i39B
proj.sieci-2/2 RP i36
M3 mechatron-1/2 MB 30
proj.sieci-2/2 RP i36
1 8:00- 8:45 napr.komput.-3/3 WO i7 j.niemiecki-1/2 ZI 013
strony inter-2/2 CM i9
napr.komput.-2/3 ZN i7 M2 mechatron-1/2 ŁG i39B
proj.sieci-2/2 RP i36
M3 mechatron-1/2 MB 30
proj.sieci-2/2 RP i36
2 8:50- 9:35 napr.komput.-3/3 WO i7 godz.wych EH 41 napr.komput.-2/3 ZN i7 j.angielski-1/2 AM 204B
systemy oper-2/2 MC i18
M3 mechatron-1/2 MB 30
j.niemiecki-2/2 Ka 13
3 9:45-10:30 matematyka US 108 religia WW 102 napr.komput.-2/3 ZN i7 r_fizyka-1/2 RC 107
systemy oper-2/2 MC i18
M3 mechatron-1/2 MB 30
j.angielski-2/2 CB 104A
4 10:35-11:20 j.polski AO 101 j.angielski-1/2 AM 013
u_inny-2/2 PJ 202
j.polski AO 203 religia WW 102 j.niemiecki-1/2 ZI 34
wf-2/2 Mi wf1
5 11:25-12:10 M1 mechatron-1/2 DJ 29A
u_inny-2/2 PJ 107
wf-1/2 WT wf3
wf-2/2 Mi wf2
j.polski AO 207 historia EH 201 przedsięb. DM 41
6 12:25-13:10 M1 mechatron-1/2 DJ 29A
bazy danych-2/2 KG i9
M3 mechatron-1/2 PT 29B
j.angielski-2/2 CB 104A
M2 mechatron-1/2 206
wf-2/2 Mi wf1
r_matematyka US 108 M3 mechatron-1/2 PT 30
uż.urz.peryf-2/2 MU i7
7 13:25-14:10 M1 mechatron-1/2 DJ 29A
bazy danych-2/2 KG i9
M3 mechatron-1/2 PT 29B
j.niemiecki-2/2 Ka 13
M1 mechatron-1/2 DJ 30
przyg. stan.-2/2 EZ i17
r_matematyka US 108 M3 mechatron-1/2 PT 30
uż.urz.peryf-2/2 MU i7
8 14:15-15:00 wf-1/2 WT wf3   M1 mechatron-1/2 DJ 30
przyg. stan.-2/2 EZ i17
   
9 15:05-15:50 wf-1/2 WT wf1   M1 mechatron-1/2 DJ 30
przyg. stan.-2/2 EZ i17
   
Obowiązuje od: 7.05.2018
Drukuj plan
wygenerowano 06.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum