2T 2Tmt
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 M2 mechatron-1/2 ŁG i39B wf VW wf2 j.niemiecki-1/2 ZI 40   wf VW wf4
1 8:00- 8:45 M2 mechatron-1/2 ŁG i39B r_fizyka RC 107 j.polski AO 203 r_fizyka RC 107 wf VW wf1
2 8:50- 9:35 M3 mechatron-1/2 PT 30
M2 mechatron-2/2 ŁG i39B
godz.wych RC 107 j.polski AO 203 przedsięb. RS 40 j.polski AO 203
3 9:45-10:30 M3 mechatron-1/2 PT 30
M2 mechatron-2/2 ŁG i39B
M2 mechatron-1/2 Mh 109
j.angielski-2/2 KP 204A
religia VR 28 j.angielski-1/2 MK 104A
M3 mechatron-2/2 Ko 29A
r_matematyka LK 201
4 10:35-11:20 M1 mechatron-1/2 NW 29B
j.niemiecki-2/2 Ka 13
M3 mechatron-1/2 PT 26B
M2 mechatron-2/2 Mh 109
M1 mechatron-1/2 NW 29B
M3 mechatron-2/2 Ko 29A
M3 mechatron-1/2 PT 44
M3 mechatron-2/2 Ko 29A
M1 mechatron-1/2 NW 29B
M1 mechatron-2/2 AK 29A
5 11:25-12:10 M1 mechatron-1/2 NW 29B
j.angielski-2/2 KP 204A
M3 mechatron-1/2 PT 29B
j.niemiecki-2/2 Ka 13
M1 mechatron-1/2 NW 29B
M3 mechatron-2/2 Ko 29A
M3 mechatron-1/2 PT 44
M1 mechatron-2/2 AK 29B
M1 mechatron-1/2 NW 29B
M1 mechatron-2/2 AK 29A
6 12:25-13:10 historia PW 103 matematyka LK 201 M3 mechatron-2/2 Ko 29A M3 mechatron-1/2 PT 44
M1 mechatron-2/2 AK 29B
j.angielski-1/2 MK 13
M3 mechatron-2/2 Ko 29A
7 13:25-14:10 religia VR 40 r_matematyka LK 201 M3 mechatron-2/2 Ko 29A M3 mechatron-1/2 PT 44
M1 mechatron-2/2 AK 29B
j.niemiecki-1/2 ZI 34
M3 mechatron-2/2 Ko 29A
8 14:15-15:00       M1 mechatron-2/2 AK 29B  
Obowiązuje od: 7.05.2018
Drukuj plan
wygenerowano 06.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum