1N 1T energ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   wf-1/3 AP wf 2 L
r_fizyka-3/3 L-105
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 22 j.angielski-1/3 BM 104B
j.niemiecki-2/3 Km 204B
 
2 8:00- 8:45 e_dla_bezp-1/3 SM 201
wf-3/3 AP wf1
r_fizyka-1/3 L-105
wf-3/3 AP wf 1 L
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 22 r_matematyka US 108  
3 8:55- 9:40 j.niemiecki-1/3 AN 22
j.angielski-3/3 WI 204B
muzyka SE L-108 M.1-Ener+OZE-3/3 IM 22 matematyka US 108 chemia SW 106
4 9:50-10:35 j.polski ZW 106 historia RJ L-6 religia WW 41 biologia AS 207 wf-1/3 AP wf3
informatyka-3/3 Ky i39A
5 10:55-11:40 j.polski ZW 106 bhp OW L-8 wf-1/3 AP wf 1 L
j.angielski-3/3 WI 104B
hist.i teraź RJ 205 r_fizyka 201
6 11:50-12:35 chemia SW 209 matematyka US L-7 historia RJ 103 M.1-Ener+OZE-2/3 RM 04
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 013
godz.wych AP 101
7 12:45-13:30 M.1-Ener+OZE-1/3 CI 013
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 205
j.niemiecki-1/3 AN L-3
j.niemiecki-2/3 Km L-116
j.polski ZW L-3 M.1-Ener+OZE-2/3 RM 04
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 44
j.angielski-1/3 BM 104B
wf-3/3 AP wfB
8 13:40-14:25 M.1-Ener+OZE-1/3 CI 013
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 205
biologia AS L-6 informatyka-1/3 DM i36
e_dla_bezp-3/3 SM L-9
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 04
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 44
M.1-Ener+OZE-1/3 CI 202
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 205
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 22
9 14:30-15:15 M.1-Ener+OZE-1/3 CI 013
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 205
religia WW L-107 M.1-Ener+OZE-1/3 CI 27B M.1-Ener+OZE-3/3 IM 44 M.1-Ener+OZE-1/3 CI 202
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 205
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 22
10 15:20-16:05 M.1-Ener+OZE-1/3 CI 013
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 205
  M.1-Ener+OZE-1/3 CI 27B   M.1-Ener+OZE-1/3 CI 202
M.1-Ener+OZE-2/3 RM 205
M.1-Ener+OZE-3/3 IM 22
11 16:10-16:55     M.1-Ener+OZE-1/3 CI 27B    
Obowiązuje od: 19.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum