2P 2Tpro
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55     informatyka-1/2 PS Lin-102 Proj.oprogra-2/2 KG i18 Progr.obiekt-1/2 KG i105
proj.i ad.ba-2/2 CM i9
2 8:00- 8:45 historia KX 103   chemia SW L-1 j.angielski-1/2 BM 104B
Proj.oprogra-2/2 KG i18
Progr.obiekt-1/2 KG i105
proj.i ad.ba-2/2 CM i9
3 8:55- 9:40 wf-1/2 Mz wf2
Progr.obiekt-2/2 KG i105
r_fizyka RO L-104 j.polski RW L-4 proj.i ad.ba-1/2 CM i9
Proj.oprogra-2/2 KG i18
Progr.obiekt-1/2 KG i105
proj.i ad.ba-2/2 CM i9
4 9:50-10:35 wf-1/2 Mz wf2
Progr.obiekt-2/2 KG i105
religia MP L-9 Proj.oprogra-1/2 KG i105
wf-2/2 wf 2 L
proj.i ad.ba-1/2 CM i9
j.angielski-2/2 BM 104B
j.niemiecki-1/2 BP 34
progr.apl.in-2/2 NS Lin-102
5 10:55-11:40 j.angielski-1/2 BM 104B
Progr.obiekt-2/2 KG i105
historia KX L-106 Proj.oprogra-1/2 KG i105
wf-2/2 L-Ś
proj.i ad.ba-1/2 CM i9
j.niemiecki-2/2 AN 45
wf-1/2 Mz wf 2 L
progr.apl.in-2/2 NS Lin-102
6 11:50-12:35 r_fizyka-1/2 RO 201
j.angielski-2/2 BM 34
przedsięb. DM L-8 Proj.oprogra-1/2 KG i105
informatyka-2/2 ML i17
j.polski RW L-106 godz.wych BM L-101
7 12:45-13:30 r_matematyka JK L-104 chemia SW L-115 j.niemiecki-1/2 BP 104B
r_fizyka-2/2 RO 41
j.polski RW L-106 biologia AS L-1
8 13:40-14:25 matematyka JK L-104 matematyka JK 208 biologia AS 207 progr.apl.in-1/2 WO i39A j.niemiecki-2/2 AN L-8
9 14:30-15:15 religia MP L-105 progr.apl.in-1/2 WO i105
progr.apl.in-2/2 NS i18
  progr.apl.in-1/2 WO i39A  
10 15:20-16:05 wf-2/2 wf 1 L progr.apl.in-1/2 WO i105
progr.apl.in-2/2 NS i18
     
Obowiązuje od: 19.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum