2W 2WSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     r_fizyka RC 108 M2 mechatron-3/3 ŁG i39B M2-1/3 BY 24
M2-2/3 KJ 26B
1 8:00- 8:45 j.polski ZW L-107 M1-1/3 AW 44
M1-2/3 RH 04
j.polski ZW 101 j.angielski-1/3 EM 40
M2 mechatron-3/3 ŁG i39B
M2-1/3 BY 24
M2-2/3 KJ 26B
j.niemiecki-3/3 RU 101
2 8:50- 9:35 r_fizyka RC L-103 M1-1/3 AW 44
M1-2/3 RH 04
j.polski ZW 101 historia EH 103 M2-1/3 BY 24
M3-2/3 PT 27B
M2 mechatron-3/3 209
3 9:40-10:25 religia MP L-07 M1-1/3 AW 44
M1-2/3 RH 04
j.angielski-3/3 Pk 206
religia MP 209 przedsięb. DM L-108 M2-1/3 BY 24
M3-2/3 PT 27B
M1 mechatron-3/3 AK 29A
4 10:45-11:30 j.niemiecki-1/3 RU i105
M3 mechatr.-3/3 NW 29B
M3-1/3 BJ 02
M3-2/3 PT 27
M3 mechatr.-3/3 NW 29B
j.niemiecki-1/3 RU 104B
j.angielski-3/3 Pk 106
r_matematyka WY L-106 M2-1/3 BY 24
M3-2/3 PT 27B
M1 mechatron-3/3 AK 29A
5 11:35-12:20 M3-1/3 BJ 02
M2-2/3 KJ 26B
M3 mechatr.-3/3 NW 29B
M3-1/3 BJ 02
M3-2/3 PT 27
M3 mechatr.-3/3 NW 29B
wf Mz wf4 r_matematyka WY L-106 j.angielski-1/3 EM 013
M1 mechatron-3/3 AK 29A
6 12:25-13:10 M3-1/3 BJ 02
M2-2/3 KJ 26B
j.niemiecki-3/3 RU 29B
M3-1/3 BJ 02
M3-2/3 PT 27
M3 mechatr.-3/3 NW 29B
wf Mz wfB M2-1/3 BY 24
M2 mechatron-3/3 44
matematyka WY 201
7 13:15-14:00 M3-1/3 BJ 02
M2-2/3 KJ 26B
M3-1/3 BJ 02
M3-2/3 PT 27
M3 mechatr.-3/3 NW 29B
godz.wych DM 41 M2-1/3 BY 24
M2 mechatron-3/3 44
wf Mz wf3
8 14:10-14:55 M2-2/3 KJ 26B M1 mechatron-3/3 AK 30      
9 15:00-15:45 M2-2/3 KJ 26B M1 mechatron-3/3 AK 30      
10 15:50-16:35   M1 mechatron-3/3 AK 30      
Obowiązuje od: 2.01.2019
Drukuj plan
wygenerowano 30.12.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum