2W 2Wsp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 j.angielski-1/2 WE 104A
M5-Mtron/pod-2/2 34 29B
M.1.2-Mech-1/2 GP 108 wf WT wf3 M.2-Mech-1/2 203
M1 mechatron-2/2 DJ 41
M3-Mech-1/2 ck zp1
2 8:00- 8:45 M.1.1-Mech-1/2 KL 102
M5-Mtron/pod-2/2 34 29B
j.angielski-1/2 WE 204B matematyka US 108 M.2-Mech-1/2 203
M1 mechatron-2/2 DJ 41
M3-Mech-1/2 ck zp1
3 8:55- 9:40 M.1.1-Mech-1/2 KL 102
M5-Mtron/pod-2/2 34 29B
j.polski KT L-106 M.1.3-Mech-1/2 V1 206
j.angielski-2/2 CB 104A
biologia AS 207 M3-Mech-1/2 ck zp1
informatyka-2/2 Ky i39A
4 9:50-10:35 r_fizyka 23 208 j.polski KT L-106 M.1.3-Mech-1/2 V1 206
j.niemiecki-2/2 BP L-101
r_matematyka US L-7 M3-Mech-1/2 ck zp1
M1 mechatron-2/2 DJ 29A
5 10:55-11:40 godz.wych KT L-5 matematyka US L-7 r_fizyka 23 L-107 religia DU L-3 M3-Mech-1/2 ck zp1
M1 mechatron-2/2 DJ 29A
6 11:50-12:35 chemia SL L-115 biologia AS L-6 historia EH L-105 historia EH L-5 M4-Mtron/pod-2/2 DJ 29A
7 12:45-13:30 wf WT wf 2 L informatyka-1/2 PS Lin-102
M4-Mtron/pod-2/2 DJ 29B
chemia SL L-115 j.polski KT 203 M4-Mtron/pod-2/2 DJ 29A
8 13:40-14:25 wf WT wf 2 L j.niemiecki-1/2 AN L-3
M4-Mtron/pod-2/2 DJ 29B
religia DU L-108 przedsięb. GR 106 M4-Mtron/pod-2/2 DJ 29A
9 14:30-15:15   j.angielski-2/2 CB 104A M.1.2-Mech-1/2 GP L-7 j.niemiecki-1/2 AN 206 M2 mechatron-2/2 KL 109
10 15:20-16:05   j.niemiecki-2/2 BP 204B      
Obowiązuje od: 19.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum