2T 2Tmtr
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 M4-Mtron/pod-1/2 AK 30
M5-Mtron/pod-2/2 PT 29A
  M1 mechatron-1/2 LI 103    
2 8:00- 8:45 M4-Mtron/pod-1/2 AK 30
M5-Mtron/pod-2/2 PT 29A
  M1 mechatron-1/2 LI 103 j.polski ZW L-8 j.polski ZW 201
3 8:55- 9:40 M4-Mtron/pod-1/2 AK 30
M5-Mtron/pod-2/2 PT 29A
wf VW wf 2 L wf VW wf4 r_fizyka PS L-7 j.polski ZW 201
4 9:50-10:35 r_matematyka L-101 wf VW wf 2 L j.angielski EM 204A matematyka L-103 j.angielski EM 204A
5 10:55-11:40 biologia L-1 historia SO 103 M5-Mtron/pod-1/2 PT 29A
M1 mechatron-2/2 LI 40
matematyka L-103 j.niemiecki AN 204A
6 11:50-12:35 historia SO L-3 j.niemiecki AN 205 M5-Mtron/pod-1/2 PT 29A
M1 mechatron-2/2 LI 40
religia Re L-9 M1 mechatron-1/2 LI 22
M4-Mtron/pod-2/2 AK 30
7 12:45-13:30 r_fizyka PS 201 przedsięb. GR 201 M5-Mtron/pod-1/2 PT 29A
M2 mechatron-2/2 KL 28
biologia L-1 M1 mechatron-1/2 LI 22
M4-Mtron/pod-2/2 AK 30
8 13:40-14:25 informatyka PS i39B chemia SW 207 M2 mechatron-1/2 KL 28
M4-Mtron/pod-2/2 AK 29A
chemia SW L-2 M4-Mtron/pod-1/2 AK 30
M1 mechatron-2/2 LI 108
9 14:30-15:15   religia Re 41 M4-Mtron/pod-2/2 AK 29A godz.wych SO L-5 M4-Mtron/pod-1/2 AK 30
M1 mechatron-2/2 LI 108
10 15:20-16:05     M4-Mtron/pod-2/2 AK 29A    
Obowiązuje od: 19.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum