2N 2Tener
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf SS wf4 Pr.eks.przes-2/2 MW 2   pr.elek.i en-1/2 KJ 27 godz.wych AS 41
1 8:00- 8:45 r_matematyka Ma 208 j.angielski-1/2 Kr 107
Pr.eks.przes-2/2 MW 2
matematyka Ma 208 pr.elek.i en-1/2 KJ 27 j.polski LM 106
2 8:50- 9:35 r_fizyka 107 pkm.energ-1/2 RA 22
Pr.eks.przes-2/2 MW 2
r_fizyka 208 pkm.energ-1/2 RA 22
Pr.wytw.en.c-2/2 NA 27
j.polski LM 106
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 Kr 45
j.niemiecki-2/2 BP 43
Pr.wytw.en.c-1/2 NA 20
Pr.eks.przes-2/2 MW 2
j.polski LM 106 pkm.energ-1/2 RA 22
Pr.wytw.en.c-2/2 NA 27
techn.i mate AW 44
4 10:45-11:30 Pr.eks.przes-1/2 MW 1
Pr.wytw.en.c-2/2 NA 22
Pr.wytw.en.c-1/2 NA 20
j.niemiecki-2/2 BP 30
j.niemiecki-1/2 Ka 43
j.angielski-2/2 CB 45
religia MP 208 techn.i mate AW 44
5 11:35-12:20 Pr.eks.przes-1/2 MW 1
Pr.wytw.en.c-2/2 NA 22
historia PW 103 wf SS wf3 Pr.wytw.en.c-1/2 NA 26B
pkm.energ-2/2 RA 22
pods.termod NA 206
6 12:25-13:10 Pr.eks.przes-1/2 MW 1
pr.elek.i en-2/2 BN 27
j.niemiecki-1/2 Ka 104B
pkm.energ-2/2 RA 22
religia MP i105 Pr.wytw.en.c-1/2 NA 26B
pkm.energ-2/2 RA 22
pods.termod NA 206
7 13:15-14:00 Pr.eks.przes-1/2 MW 1
pr.elek.i en-2/2 BN 27
j.angielski-2/2 CB 104A przedsięb. Bx 106 r_matematyka Ma 208 wf SS wf2
Obowiązuje od: 2.01.2019
Drukuj plan
wygenerowano 30.12.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum