2Z 2Branż
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 pkm i urządz-1/3 RA 22 zaj.prak.-2/3 ZU 1 wf-3/3 VW wf3 pro.i ob. ob-1/3 FS 109
pkm i urządz-2/3 RA 22
zaj.prak.-2/3 ZU 1
instalacje-3/3 NA 20
1 8:00- 8:45 pkm i urządz-1/3 RA 22 zaj.prak.-2/3 ZU 1
mont.inst-3/3 PT 26A
j.angielski-1/3 Pk 204B
wf-3/3 VW wf3
pro.i ob. ob-1/3 FS 109
pkm i urządz-2/3 RA 22
zaj.prak.-2/3 ZU 1
instalacje-3/3 NA 20
2 8:50- 9:35 przedsięb. RS 40 zaj.prak.-2/3 ZU 1
mont.inst-3/3 PT 26A
religia MP 103 tech.obr.skr-1/3 Mh 109
tech.obr.skr-2/3 GP 206
zaj.prak.-2/3 ZU 1
mont.masz-3/3 Bu 20
3 9:40-10:25 matematyka WY 208 zaj.prak.-2/3 ZU 1
mont.inst-3/3 PT 26A
godz.wych VW 101 fizyka RC L-107 zaj.prak.-2/3 ZU 1
mont.masz-3/3 Bu 20
4 10:45-11:30 wf-1/3 VW wf3
j.angielski-3/3 Pk 29B
zaj.prak.-2/3 ZU 1
maszyny-3/3 AW 20
tech.obr.skr-1/3 Mh 109
tech.obr.skr-2/3 GP 206
maszyny-3/3 AW 44
historia PW L-08 zaj.prak.-2/3 ZU 1
mont.masz-3/3 Bu 20
5 11:35-12:20 religia MP 28   wf-1/3 VW wfB
j.angielski-3/3 Pk 104A
przedsięb. RS L-101 mont.inst-3/3 PT 27
6 12:25-13:10 j.angielski-1/3 Pk 204B
wf-3/3 VW wf1
  po.techn.wyt-2/3 GP 206
mont.inst-3/3 PT 27
j.polski AI L-107 mont.inst-3/3 PT 27
7 13:15-14:00 j.polski AI 203   po.techn.wyt-2/3 GP 206
mont.inst-3/3 PT 27
matematyka WY L-104 mont.inst-3/3 PT 27
8 14:10-14:55 pro.i ob. ob-2/3 KL 109   mont.inst-3/3 PT 27 wf-1/3 VW wf2
prac.inst.el-3/3 IS 26A
 
9 15:00-15:45 pro.i ob. ob-2/3 KL 109     prac.inst.el-3/3 IS 26A  
Obowiązuje od: 17.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 15.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum