3N 3Wsp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 M.4-Energ-1/3 KJ 202
M.3-OZE-2/3 Mq 27B
M.3-OZE-3/3 ST 27
M.4-Energ-1/3 KJ 013
M.3-OZE-2/3 Mq 27B
M.3-OZE-3/3 ST 27
M.5-Energ-1/3 NA 013 wf-3/3 Mi wf1 j.niemiecki-3/3 BP 204A
2 8:00- 8:45 M.4-Energ-1/3 KJ 202
M.3-OZE-2/3 Mq 27B
M.3-OZE-3/3 ST 27
M.4-Energ-1/3 KJ 013
M.3-OZE-2/3 Mq 27B
M.3-OZE-3/3 ST 27
M.5-Energ-1/3 NA 013 wf-3/3 Mi wf4 j.niemiecki-1/3 Ka 207
j.angielski-3/3 Pk 104A
3 8:55- 9:40 M.4-Energ-1/3 KJ 202
M.3-OZE-2/3 Mq 27B
M.3-OZE-3/3 ST 27
M.4-Energ-1/3 KJ 013
M.3-OZE-2/3 Mq 27B
M.3-OZE-3/3 ST 27
M.5-Energ-1/3 NA 013
wf-3/3 Mi wf1
fizyka SL L-105 godz.wych Mi 203
4 9:50-10:35 j.angielski-1/3 WI 204B
j.angielski-3/3 Pk 104A
fizyka-1/3 SL L-3
informatyka-3/3 PS Lin-102
j.polski ZW 203 religia MP L-2 matematyka ML L-104
5 10:55-11:40 matematyka ML 208 informatyka-1/3 PS Lin-102
fizyka-3/3 SL L-3
j.polski ZW 203 r_matematyka ML 108 r_matematyka ML L-104
6 11:50-12:35 j.polski ZW 106 geografia GW 40 j.niemiecki-1/3 Ka 104A
j.niemiecki-3/3 BP 104B
matematyka ML 108 M.5-Energ-1/3 NA 26A
M.2-OZE-2/3 15 26B
M.2-OZE-3/3 Mq 27B
7 12:45-13:30 historia PW L-8 wf-1/3 Mi wf1
M.2-OZE-2/3 15 102
wf-1/3 Mi wf1
M.2-OZE-3/3 Mq 27
historia PW 103 M.5-Energ-1/3 NA 26A
M.2-OZE-2/3 15 26B
M.2-OZE-3/3 Mq 27B
8 13:40-14:25 religia MP L-105 j.angielski-1/3 WI 203
M.2-OZE-2/3 15 102
wf-1/3 Mi wf3
M.2-OZE-3/3 Mq 27
przedsięb. Bx 207 M.5-Energ-1/3 NA 26A
M.2-OZE-2/3 15 26B
M.2-OZE-3/3 Mq 27B
9 14:30-15:15     M.2-OZE-3/3 Mq 27 geografia GW 40 M.2-OZE-2/3 15 26B
Obowiązuje od: 19.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum