4M 4Tmech
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 M.1.5-Mech-1/2 LI i36
wf-2/2 Si wf2
  M.7-Mech-1/2 Mh 205
M.1.2-Mech-2/2 22
M.5.1-Mech-1/2 28
M.5.2-Mech-2/2 TY 22
M.1.2-Mech-1/2 GP 206
M.5.1-Mech-2/2 28
2 8:00- 8:45 M.1.5-Mech-1/2 LI i36
j.niemiecki-2/2 Km 108
religia 101 M.7-Mech-1/2 Mh 205
M.1.2-Mech-2/2 22
M.5.1-Mech-1/2 28
M.5.2-Mech-2/2 TY 22
M.1.2-Mech-1/2 GP 206
M.5.1-Mech-2/2 28
3 8:55- 9:40 j.polski RW 203 wf-1/2 Si wf 2 L
M.5.1-Mech-2/2 22
M.5.1-Mech-1/2 22
wf-2/2 Si wf4
religia L-5 j.polski RW L-8
4 9:50-10:35 historia SO 103 wf-1/2 Si wf 2 L
M.5.1-Mech-2/2 22
M.5.1-Mech-1/2 22
j.angielski-2/2 MK L-3
M.6-Mech-1/2 TY L-2
j.angielski-2/2 MK L-8
j.polski RW L-8
5 10:55-11:40 r_fizyka RO 209 fizyka RO L-103 r_matematyka L-7 fizyka RO L-115 j.niemiecki-1/2 Ka L-103
wf-2/2 Si wf 2 L
6 11:50-12:35 geografia RS 40 matematyka L-4 j.angielski-1/2 KP L-3 wos SO L-105 geografia RS L-101
7 12:45-13:30 M.5.2-Mech-1/2 TY 22
M.7-Mech-2/2 Mh 109
matematyka L-4 j.angielski-1/2 KP L-3 matematyka L-107 godz.wych Si L-108
8 13:40-14:25 M.5.2-Mech-1/2 TY 22
M.7-Mech-2/2 Mh 109
j.angielski-1/2 KP L-103
j.angielski-2/2 MK L-6
  wf-1/2 Si wf 1 L
M.6-Mech-2/2 TY L-2
 
9 14:30-15:15   M.1.5-Mech-2/2 LI i105      
10 15:20-16:05   M.1.5-Mech-2/2 LI i105      
Obowiązuje od: 2.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 02.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum