4Tg 4Tmt/g
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B
M5-Mtron/pod-2/2 TS 30
  M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
 
2 8:00- 8:45   M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B
M5-Mtron/pod-2/2 TS 30
  M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
 
3 8:55- 9:40   M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B
M5-Mtron/pod-2/2 TS 30
  M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
j.polski KT 101
4 9:50-10:35 u_hist.i sp. EH 107 M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B
M5-Mtron/pod-2/2 TS 30
  M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
j.polski KT 101
5 10:55-11:40 religia AO 41 wf-1/2 Mi wf 1 L
wf-2/2 wf 2 L
r_fizyka AK L-3 religia AO L-108 wf-1/2 Mi wfB
j.angielski-2/2 Kr 45
6 11:50-12:35 r_matematyka JK 208 j.niemiecki-1/2 BP L-105 godz.wych Kr L-9 r_fizyka AK L-101 j.angielski-1/2 Kr 34
M5-Mtron/pod-2/2 TS 29B
7 12:45-13:30 wf-1/2 Mi wf4
wf-2/2 wfB
  matematyka JK L-104   z_angielski-1/2 Kr 34
M5-Mtron/pod-2/2 TS 29B
8 13:40-14:25 M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B
wf-2/2 wfB
  matematyka JK L-104   M5-Mtron/pod-2/2 TS 29B
9 14:30-15:15 M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B
z_angielski-2/2 Kr 203
  M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
  M5-Mtron/pod-2/2 TS 29B
10 15:20-16:05 M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B   M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
  j.niemiecki-2/2 ZI 106
11 16:10-16:55 M5-Mtron/pod-1/2 NW 29B   M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
   
12 17:00-17:45     M8-Mtron/pod-1/2 Td 30
M8-Mtron/pod-2/2 NW 29B
   
Obowiązuje od: 19.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum