1W 1Wsp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 informatycz.-1/4 PW i105 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
informatyka-3/4 GP i36
fizyka RC 107 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
tech.mont.en-3/4 ST 28
1 8:00- 8:45 informatyka-1/4 PW i105 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
informatycz.-3/4 GP i36
religia VR 108 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
dok.tech.bud-3/4 SU Lin-102
mont.sys.odn-4/4 ST 44
tech.mont.en-3/4 ST 28
2 8:50- 9:35 j.polski IC L-106 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
j.angielski-3/4 EM L-116
matematyka 208 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
dok.tech.bud-3/4 SU Lin-102
mont.sys.odn-4/4 ST 44
j.angielski-1/4 BM 108
j.angielski-3/4 EM 103
3 9:40-10:25 j.polski IC L-106 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
j.niemiecki-3/4 BP L-116
matematyka 208 M1-1/4 EK 102
M1-2/4 23
dok.tech.bud-3/4 SU Lin-102
mont.sys.odn-4/4 ST 44
j.niemiecki-1/4 Ka 204A
wf-3/4 JB wfB
4 10:45-11:30 geografia RS L-101 chemia Pa L-115 e_dla_bezp KX 103 j.angielski-1/4 BM 104B
dok.tech.bud-3/4 SU Lin-102
mont.sys.odn-4/4 ST 44
j.polski IC 203
5 11:35-12:20 wos PW L-106 biologia AS L-101 j.niemiecki-1/4 Ka 204A
j.niemiecki-3/4 BP 204B
wf-1/4 BB wf 2 LO
rys.tech.-3/4 SU Lin-102
kultura IC 203
6 12:25-13:10 przedsięb. DM L-106 religia VR L-08 wf-1/4 BB wf3
wf-3/4 JB wfB
wf-1/4 BB wf 2 LO
rys.tech.-3/4 SU Lin-102
historia PW 103
7 13:15-14:00 matematyka L-106   wf-3/4 JB wfB   godz.wych IS 107
Obowiązuje od: 17.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 15.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum