Prac. nowoczesnych, strukturalnych instalacji elektr.

Pracownia nowoczesnych strukturalnych instalacji elektrycznych jest pracownią, w której realizuje się tematykę związaną z wykonaniem tradycyjnych i inteligentnych instalacji elektrycznych.
Służą do tego moduły i gotowe elementy, które odpowiednio konfigurowane pozwalają na wykonanie różnych rodzajów instalacji o określonym stopniu trudności.
Można, zatem wykonać połączenia elementów instalacyjnych (puszki rozgałęźne, łączniki, zabezpieczenia, rozdzielnice), a także można sprawdzić poprawność działania wcześniej wykonanej instalacji.
Korzystając z nowoczesnych symulatorów instalacyjnych wykonuje się pomiary, na podstawie, których ocenia się działanie ochrony przeciwporażeniowej oraz poprawną pracę instalacji.
Do najnowocześniejszych technik wykorzystywanych w pracowni jest tworzenie i odwzorowywanie Europejskiej Magistrali Elektroinstalacyjnej EIB European Installation Bus.
Wykonanie instalacji w tym systemie wiąże się z tworzeniem komputerowego programu aplikacyjnego (sterującego) pracą poszczególnych urządzeń wykonawczych.
Partnerzy szkoły